Welcome to Dongguan Haobang Automation Machinery Co.,Ltd.

Dongguan Haobang Automation Machinery Co.,Ltd.

+86 13686633070email
banner
CONTACT USPHONE: +8613686633070


TEL: +8676923161251


FAX: +86 76923161251


E-mail: info@haobangmachine.com


ADD: Building 2, No.16 Jingguan Road, Niushan, Dongcheng Street, Dongguan City, Guangdong Province,China

Contact us
+86 13686633070

Dongguan Haobang Automation Machinery Co.,Ltd


TEL: +8613686633070 FAX: +8676923161251

PHONE: +8613686633070,TEL: +8613922920301

E-mail: info@haobangmachine.com,Kevin.hbm1@gmail.com

ADD: Building 2, No.16 Jingguan Road, Niushan, Dongcheng Street, Dongguan City, Guangdong Province,China

Dongguan Haobang Automation Machinery Co.,Ltd
www.haobangmachine.com